Vitex jahňací a ženská neplodnosť

Vitex jahňací/drmek obecný, Vitex agnus-castus, L., Verbenaceaevitex jahnaci

Plody vitexu jahňacieho sa vo fytoterapii používajú k zvýšeniu plodnosti u žien s nedostatkom progesterónu, vysokou hladinou prolaktínu, či inou poruchou luteálnej fázy menštruačného cyklu. V Nemecku sa táto droga používa už od 50-tych rokov na liečbu nedostatočnej činnosti vaječníkov,  na rôzne poruchy žltého telieska a k normalizácii cyklu. Plody vitexu v rôznych štúdiách preukazujú schopnosti znižovať symptómy PMS a pozitívne upravovať menštruačný cyklus. Vitex jahňací stimuluje uvoľnenie luteinizačného hormónu z adenohypofýzy v mozgu, vďaka čomu normalizuje tvorbu estrogénov, progesterónu a znižuje hladinu prolaktínu, čím sa vysvetľuje aj jeho pozitívny účinok na plodnosť žien. Jeho výhodou, oproti bežne používanému liečivu ženskej neplodnosti klomifénu, je znížené riziko mnohopočetného tehotenstva a skutočnosť, že harmonizuje hormonálnu rovnováhu prirodzenejšie a jemnejšie.

V zaslepenej štúdii s 93 ženami s neplodnosťou bol použitý kombinovaný prípravok, ktorý obsahoval extrakt z vitexu, zeleného čaju, arginín a komplex vitamínov a minerálov po dobu troch mesiacov. Počas tejto štúdie došlo k počatiu u 26% žien oproti 10 percentám v skupine užívajúcej placebo. V inej štúdii s rovnakým kombinovaným prípravkom s vitexom bolo prítomných 30 žien s neplodnosťou, pričom po troch mesiacoch jeho užívania došlo k signifikantnému zvýšeniu dní v cykle s bazálnou teplotou nad 37°C počas luteálnej fázy. Po piatich mesiacoch 5 žien z 15, ktoré užívali kombinovaný prípravok s vitexom počalo oproti žiadnej zo skupiny užívajúcej placebo. V týchto štúdiách neboli pozorované žiadne významné nežiaduce účinky. V štúdii so 45 ženami, ktoré užívali tinktúru z vitexu sa preukazalo zvýšenie hladiny progesterónu, pričom počas 3 mesiacov došlo u 7 žien k počatiu. V inej štúdii s 67 ženami, ktoré trpeli neplodnosťou, oligomenoreou (krvácanie v odstupe viac ako 35 dní) či amenoreou (vynechávanie menštruácie) a užívali prípravok z vitexu došlo k zníženiu počtu spontánnych menštruácií, ku skráteniu cyklu, skoršiemu nástupu ovulácie, zlepšeniu hladín progesterónu počas luteálnej fázy a k viacerým počatiam.

Pre možnosť liekovej interakcie sa neodporúča súbežné užívanie plodov vitexu s agonistami či antagonistami dopamínových receptorov (napríklad niektoré lieky na Parkinsonovu chorobu, schizofréniu, bipolárnu afektívnu poruchu či vracanie). Užívanie sa neodporúča ani jedincom, u ktorých sa v rodine vyskytla rakovina prsníka, vaječníkov, či prostaty.

Tento text je chránený autorským zákonom. Žiadna časť textu nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu autora.

Zatiaľ bez komentára.

Pridaj komentár